TWOJA PŁACA I WARUNKI ZATRUDNIENIA

 1. Masz prawo otrzymać dokument określający twoje warunki zatrudnienia na piśmie (zawierajacy takie kwestie jak m.in. płaca, miejsce pracy) w okresie 2 miesięcy od rozpoczęcia pracy. (Powinieneś także otrzymać pisemne powiadomenie o zmianie tych warunków). Masz również prawo uzyskać umowę o pracę.
 2. Jesteś uprawniony do otrzymywania szczegółów wypłaty na piśmie przy każdej wypłacie (wykazującej ile zarobiłeś/łaś wraz z potrąceniami).
 3. Jedyne potrącenia z wypłaty jakie mogą zostać dokonane to:
  • Podatek oraz składki na ubezpieczenie społeczne ustanowione przez prawo.
  • Inne koszty mogą być potrącone tylko za twoją zgodą, lub jeśli tak stanowi umowa.
 4. Krajowa płaca minimalna, którą zobowiązani są wypłacać wszyscy pracodawcy (za wyjątkiem członków rodziny) to:
  Od października 2014 stawka za godzinę Twój wiek
  £6.50 21 lata i powyżej
  £5.13 Od 18 do 20
  £3.79 Od 16 do 17

  Aktualne stawki znajdziesz na stronie www.hmrc.gov.uk

Prawa pracowników agencyjnych

Główne prawa pracownków agencyjnych to: płatny urlop, prawo do przerw w pracy, ograniczenia dotyczące maksymalnego wymiaru godzin pracy; zakaz bezprawnych potrąceń z wypłaty, krajowa płaca minimalna; zakaz dyskryminacji osób chronionych prawem dotyczącym równouprawnienia.

Nowe prawa dla pracowników agencyjnych

Pracownicy agencyjni zatrudnieni na tym samym zleceniu przez 12 tygodni mają prawo do równego traktowania ze wględu na wysokość wynagrodzenia I podstawowe warunki zatrudnienia w stosunku do pracowników zatrudnionych bezpośrednio przez pracodawcę. Prawo do równego wynagrodzenia nie przysługuje jednak pracownikom, którzy podpiszą stałą umowę z agencją gwarantujacą im płacę pomiędzy zleceniami.