TWÓJ CZAS PRACY – PRZERWY, ODPOCZYNEK I URLOPY

 1. Twoja umowa powinna precyzować dni i godziny pracy. W przeciwnym wypadku, pracodawca jest zobowiązany podać ci dni i godziny pracy z przynajmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem.
 2. Jesteś uprawniony do następujących przerw w pracy i odpoczynku:Dla pracowników w wieku powyżej 18 lat:
  Przepracowany czas Przysługująca przerwa Czas pracy Czas odpoczynku
  6 godzin 20 minut 24 godziny 11 godzin
  7 kolejnych dni 24 kolejnych godzin
 3. Wymiar przysługującego urlopu jest zwykle określony w umowie o pracę. Chociaż twój pracodawca może zapewniać więcej, masz prawo do minimum:
  • 24 dni urlopu rocznie,
  • naliczanie okresu urlopowego zaczyna się od pierwszego dnia pracy,
  • za urlop otrzymujesz swoją normalną stawkę,
  • po zakończeniu pracy otrzymujesz zwrot za niewykorzystany urlop,
  • warto jednak zauważyć, że pracodawca może kontrolować kiedy bierzesz urlop.

  Nie jesteś ustawowo uprawniony do otrzymywania płatnego urlopu w święta państwowe. Święta państwowe mogą być wliczone w minimalny wymiar przysługującego urlopu.

  Jeśli pełnoetatowy pracownik otrzymuje płatny urlop w święto państwowe, osobie zatrudnionej na pół lub część etatu, która normalnie nie pracuje w ten dzień przysługuje płatny czas wolny w inny dzień proporcjonalnie do wymiaru godzin pracy.

  Niektórzy pracodawcy prowadzą system, w którym przysługujacy wymiar urlopu jest ‘akumulowany’ w ciągu roku. Oznacza to, że za każdy miesiac pracy należy ci się jedna dwunasta rocznego wymiaru urlopu. W ten sposób, po 6 miesiącach przysługuje ci połowa rocznego wymiaru.

 4. Zasiłek chorobowy
  Wielu pracowników uprawnionych jest do otrzymywania płatnego zwolnienia chorobowego (Statutory Sick Pay – SSP) jeśli są nieobecni w pracy z powodu choroby powyżej 4 dni. Stawka chorobowego określona jest przez prawo i wypłacana jest przez pracodawcę. Dodatkowo, niektórzy pracownicy mogą otrzymywać wypłatę zawodowego zwolnienia chorobowego, ale zależy to od ich umowy o pracę.
 5. Maksymalny wymiar czasu pracy
  Twój normalny wymiar czasu pracy powinien być określony umową o pracę. Jeśli nie zdecydujesz inaczej (lub jeśli pracujesz w sektorze z innymi zasadami), obowiązują następujące reguły:

  • Twój pracodawca nie może wymagać pracy powyżej 48 godzin w okresie 7 dni (uśrednione na okres 17 tygodni).
  • Jeśli pracujesz na nocną zmianę, tzn. w godzinach pomiędzy 23.00 a 6.00 – pracodawca nie może żądać pracy dłuższej niż 8 godzin.