TWOJE PRAWA W MIEJSCU PRACY

Pracownikom w Irlandii Północnej, niezależnie od wieku i przynależności rasowej (lub narodowej) należą się pewne prawa i poszanowanie godności w miejscu pracy, włączając w to prawo do przystąpienia do związku zawodowego oraz do pracy wolnej od dyskryminacji i prześladowania.

Irlandzki Kongres Związków Zawodowych, razem z Komisją ds. Równouprawnienia opracowały ten przewodnik z myślą o tobie i innych pracownikach zagranicznych. Ważne jest abyś go przeczytał  i podzielił się zawartymi w nim informacjami z przyjaciółmi i kolegami z pracy.

CO TO JEST ZWIĄZEK ZAWODOWY?

  • Związek zawodowy to organizacja reprezentująca interesy pracowników.
  • Związki zawodowe walczą o polepszenia płac i warunków pracy swoich członków oraz prowadzą kampanie na rzecz poprawy stopy życiowej pracowników.
  • Związki zawodowe są niezależne od rządu i pracodawców. Są zarządzane przez i dla swoich członków.

DLACZEGO WARTO PRZYŁĄCZYĆ SIĘ DO ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH?

  • Aby zapewnić przestrzeganie praw pracowniczych.
  • Aby chronić płace oraz warunki zatrudnienia.
  • Aby otrzymać poradę i wskazówki nt. praw pracowniczych.
  • Aby, poprzez promowanie równości i dobrych relacji, stworzyć miejsce pracy, gdzie akceptuje się różnorodność.
  • Aby mieć wpływ na warunki w jakich pracujesz.

Masz prawo przyłączyć się do związku zawodowego od pierwszego dnia pracy, niezależnie od twojego statusu zawodowego. Nie możesz być dyskryminowany/-a za bycie członkiem związku zawodowego.

Przyłączenie się do związków zawodowych jest szczególnie ważne dla pracowników zagranicznych. Pracodawcy mogą próbować poróżnić pracowników zagranicznych z lokalnymi, poprzez np. wypłacanie im niższych stawek za tę samą pracę.

Związki zawodowe aktywnie wspierają szkolenia i naukę w mejscu pracy. We współpracy z rządem i pracodawcami zachęcają pracowników do podnoszenia kwalifikacji poprzez podejmowanie ogólnokrajowo uznawanych szkoleń. Oferują szeroki wachlarz kursów, od angielskiego dla obcokrajowców (ESOL) aż do edukacji na poziomie wyższym. W wielu zakładach pracy działają Przedstawiciele ds. Nauczania (Union Learning Rep), którzy udzielą zainteresowanym dodatkowych informacji i wskazówek.

Szczegółowe informacje nt. przystąpienia do związków zawodowych otrzymasz w Irlandzkim Kongresie Związków Zawodowych.

Problemy w pracy? Gdzie szukać pomocy?

Kwestia Organizacja Charakter organizacji Kontakt
Wszystkie problemy związane z pracą Jednostka ds. Wsparcia Pracowników Zagranicznych (Migrant Workers Support Unit) działająca przy Irlandzkim Kongresie Związków Zawodowych (Irish Congress of Trade Unions) Wsparcie, porady i reprezentowanie pracowników zagranicznych w sprawach dotyczących wszelkich trudności w pracy Infolinia: 028 90246331
www.ictuni.org
Przewodniki “Twoje prawa w miejscu pracy” dostępne w kilku językach
Agencja ds. Stosunków Pracy (Labour Relations Agency) Doradztwo w sprawach zatrudnienia oraz rozwiązywanie konfliktów pracowniczych poprzez spotkania rozjemcze, mediację i arbitraż Infolinia: 028 90321442
www.lra.org.uk
Centrum Prawne (Law Centre NI) Doradztwo prawne w sprawach dotyczących imigracji, zatrudnienia, świadczeń społecznych i pomoc ofiarom handlu ludźmi Tel. 028 90244401
www.lawcentreni.org
Dyskryminacja Komisja ds. Równouprawnienia (Equality Commission Northern Ireland) Informacje, doradztwo i pomoc prawna w sprawach dyskryminacji na tle rasowym, religijnym, poglądów politycznych, płci, orientacji seksualnej, wieku lub niepełnosprawności Infolinia: 028 90 500 600
www.equalityni.org
Zdrowie i bezpieczeństwo pracy Urząd ds. Higieny i Bezpieczeństwa Pracy (Health and Safety Executive NI) Informacje, doradztwo i wydział dochodzeniowy w sprawach dotyczących higieny i bezpieczeństwa w pracy Infolinia: 0800 0320 121
www.hseni.gov.uk
Płaca minimalna Urząd Celny i Podatkowy JKM (HM Revenue and Cusoms) Wdrażanie stawek krajowej płacy minimalnej Infolinia Płacy i Praw Pracowniczych: 0800 917 2368
www.nidirect.gov.uk
Praca przez agencję Inspektorat Agencji Pośrednictwa Pracy przy Ministerstwie Zatrudnienia i Edukacji (Employment Agency Inspectorate at Department of Employment and Learning) Bada i nadzoruje działanie agencji pośrednictwa pracy Tel. 028 9025 7554
www.delni.gov.uk
Organ wydający licencje pośrednikom pracy typu gangmaster (Gangmasters Licensing Authority, GLA) Wydaje licencje i przeprowadza dochodzenia dot. agencji, które dostarczają pracowników dla przemysłu rolnego, ogrodniczego oraz hodowli skorupiaków Infolinia: 0800 432 0804
www.gla.defra.gov.uk
Inne porady Poradnia dla Imigrantów (Belfast Migrant Centre) Doradztwo prawne w sprawach dotyczących imigracji, świadczeń społecznych, zatrudnienia i przestępstw na tle nienawiści Tel. 028 90438962
www.belfastmigrantcentre.org
Biuro Porad Obywatelskich (Citizens Advice Bureau, CAB) Porady na temat spraw mieszkaniowych, imigracji, zatrudnienia i finansów Tel. 03001233233
www.citizensadvice.co.uk
Program Rozwoju Obszaru Południowego Tyrone (South Tyrone Empowerment Progamme, STEP) Porady prawne i informacje na temat imigracji, zatrudnienia, ubezpieczenia społecznego, spraw mieszkaniowych i edukacji Tel. 028 87750211
www.stepni.org
Centrum Wsparcia dla Mniejszości Etnicznych Newry i Mourne (Newry and Mourne Ethnic Minorities Support Centre) Doradztwo w sprawach dotyczących imigracji, świadczeń społecznych i zatrudnienia Tel. 028 3025 2544
www.newryandmourne.gov.uk