TVOJA MZDA A PODMIENKY ZAMESTNANIA

 1. Si oprávnený obdržať podmienky zamestnania písomnou formou /toto zahŕňa mzdu, miesto výkonu práce/ do dvoch mesiacov od začiatku Tvojho zamestnania. Máš právo obdržať písomne aj akékoľvek zmeny týchto podmienok. Takisto máš právo aj na obdržanie pracovnej zmluvy.
 2. Máš právo na písomný výkaz mzdy vždy, keď si vyplácaný/-á (ukazujúci výšku zárobku a všetky zrážky zo mzdy).
 3. Jedinými možnými zrážkami zo mzdy sú:
  • Daň a sociálne odvody /Tax, National Insurance/, podľa zákona
  • Iné zrážky môžu byť odpočítané z tvojho zárobku na základe Tvojho súhlasu alebo na základe pracovnej zmluvy.
 4. Celoštátna minimálna mzda, ktorá musí byť vyplácaná všetkými zamestnávateľmi (okrem rodinných príslušníkov) je:
  Hodinová sadzba od októbra 2014 Tvoj vek
  £6.50 21 rokov a viac
  £5.13 od 18 do 20 (vrátane)
  £3.79 od 16 do 17

  Aktuálne sadzby môžeš nájsť na: www.hmrc.gov.uk

PRÁVA PRACOVNÍKOV ZAMESTNANÝCH AGENTÚROU

Hlavné práva pracovníkov zamestnaných cez agentúru sú: platená dovolenka, prestávky na oddych a limit pracovných hodín, žiadne nezákonné zrážky z platu, celoštátna minimálna mzda, zákaz diskriminácie osôb chránených zákonom o rovnoprávnosti.

Nové práva pre agentúrnych pracovníkov. Agentúrni pracovníci, ktorí majú odpracované na rovnakom mieste viac ako 12 týždňov, majú nárok na spravodlivé zaobchádzanie čo sa týka ich mzdy a základných pracovných podmienok. Rovnoprávnosť čo sa týka mzdy, však nebude uplatňovaná ak podpíšete trvalú pracovnú zmluvu s agentúrou, ktorá Vám garantuje mzdu medzi dvoma pracovnými umiestneniami