TVOJ PRACOVNÝ ČAS – PRESTÁVKY, ČAS ODPOČINKU A DOVOLENKA

 1. Tvoj pracovná zmluva by mala špecifikovať dni a počet hodín, ktoré by si mal/-a odpracovať. V opačnom prípade je Ti Tvoj zamestnávateľ povinný poskytnúť detaily dní a hodín, ktoré máš odpracovať, minimálne s 24 hodinovým predstihom.
 2. Počas práce máš právo na prestávky a čas odpočinku medzi prácou nasledovne:
  Pre pracovníkov vo veku 18 rokov a viac:-
 3. Výmer dovolenky, ktorá Ti prináleží, je zvyčajne stanovený v Tvojej pracovnej zmluve. Aj keď Ti Tvoj zamestnávateľ môže ponúknuť viac dovolenky, máš právo aspoň na minimum:
  • 24 dní dovolenky v roku
  • narastanie počtu dní dovolenky, na ktorú máš nárok, sa začína od prvého dňa práce
  • za dovolenku dostaneš svoj zvyčajný plat
  • keď ukončíš zamestnanie, dovolenka, ktorú si nevyčerpal Ti bude preplatená
   Avšak
  • Tvoj zamestnávateľ môže kontrolovať, kedy si dovolenku vyčerpáš

  Zo zákona Ti nevyplýva právo na platenú dovolenku počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja. Ak Ti je poskytnutá platená dovolenka počas štátneho sviatku alebo dňa pracovného pokoja, toto môže byť počítané z minimálneho nároku 28 dní dovolenky.

  Ak zamestnanci na plný úväzok majú platenú dovolenku v deň pracovného pokoja, zamestnanci na polovičný úväzok, ktorí zvyčajne v tento deň nepracujú, majú právo na platený deň voľna v iný deň v rozsahu hodín, ktoré zvyčajne odpracujú.

  Niektorí zamestnávatelia majú zabehnutý “nárastový” systém, kde počet dní dovolenky narastá počas roku. To znamená, že za každý mesiac, ktorý odpracuješ, máš nárok na jednu dvanástinu celkového ročného výmeru dovolenky. Takže po šiestich mesiacoch máš nárok na polovicu Tvojho ročného výmeru dovolenky.

 4. Neprítomnosť pre chorobu
  Množstvo zamestnancov bude oprávnených na platené nemocenské dávky (Statutory Sick Pay-SSP), ak sú práceneschopný pre chorobu po dobu dlhšiu ako štyri dni. Tie sú stanovené zákonom a vyplácané zamestnávateľom. Okrem toho, niektorí zamestnanci môžu dostávať zamestnanecké nemocenské dávky od svojho zamestnávateľa, ale to záleží od ich pracovnej zmluvy.
 5. Maximálny počet odpracovaných hodín
  Zvyčajný počet odpracovaných hodín by mal byť uvedený v pracovnej zmluve. Pokiaľ sa nerozhodneš inak, alebo pracuješ v sektore so zvláštnymi vlastnými pravidlami, platí nasledujúce:-

  • Tvoj zamestnávateľ nemá právo nútiť Ťa k práci viac, ako 48 hodín v 7 dňovom intervale. Priemerný počet odpracovaných hodín sa vypočítava z obdobia dlhšieho ako 17 týždňov.
  • Ak pracuješ na nočných zmenách – napr. medzi 23.00 a 6.00, zamestnávateľ Ťa nesmie nútiť k práci na viac ako 8 hodín za zmenu.