Tehotenstvo a materstvo

 1. Ak si žena, od nástupu do zamestnania si chránená pred akoukoľvek formou diskriminácie v súvislosti s tehotenstvom alebo pôrodom.Ak si tehotná, máš dané práva:
  • Platený čas voľna pre návštevu tehotenskej poradne
  • Zo zákona je dĺžka materskej dovolenky stanovená na 52 týždňov – 26 týždňov základnej materskej dovolenky (Ordinary Maternity Leave – OML) a 26 týždňov prídavnej materskej dovolenky (Additional Maternity Leave – AML)
  • Zo zákona je materská dovolenka platená po dobu 39 týždňov, ak preukážeš, že v čase 15 týždňov od narodenia dieťaťa pracuješ pre svojho zamestnávateľa po dobu 26 týždňov. Ak nespĺňaš túto podmienku, môžeš požiadať o materský príspevok (Maternity Allowance), prídavná materská dovolenka nie je platená.
  • Pracovná zmluva stale pokračuje (so zmenou vo výške vyplácaných príjmov), avšak počas prídavnej materskej dovolenky nemusia platiť vsetky podmienky zmluvy.
  • Právo vrátiť sa do toho istého zamestnania po základnej materskej dovolenke, ak je to možné, alebo do rovnakého alebo podobného zamestnania po prídavnej materskej dovolenke.
  • Právo na prioritné zaobchádzanie v prípade redukcie zamestnancov.
  • Práca v bezpečnom prostredí (pozri Bezpečnosť pri práci)
  • Počas tehotenstva dostávať rovnaké ponuky na školenia alebo povýšenie, ako aj iní zamestnanci.
  • Ponechanie si rovnakých povinností a zodpovednosti
 2. Otcovská dovolenka
  Ak si pracujúci otec, máš nárok na jeden alebo dva týždne otcovskej dovolenky, keď sa Tebe a Tvojej partnerke narodí dieťa. Nemôžeš si vybrať jednotlivé dni voľna a v prípade, ak sa rozhodneš pre dva týždne, musia byť vyčerpané nepretržite. Na otcovskú dovolenku môžeš mať právo aj pri adoptovanom dieťati. Väčšina oteckov má nárok na platenú otcovskú dovolenku. Otcovská dovolenka je zo zákona platená vo výške vyplácania materskej dovolenky.Od roku 2011 môžu mať otcovia taktiež nárok na otcovkú dovolenku. Môžete mať nárok na maximálne 26 týždňov platenej dovolenky určenej na opateru novorodenca. Aby Ste si však túto otcovkú dovolenku mohli vybrať, musí matka dieťaťa nastúpiť do práce. Otcovská dovolenka môže byť vyplácaná počas trvania 39 týždňovej materskej alebo adopčnej dovolenky.
 3. Rodičovské práva
  Ženy aj muži majú právo požiadať o flexibilný pracovný čas. Takisto majú nárok na 13 týždňov neplatenej rodičovskej dovolenky do dovŕšenia 5 roku života dieťaťa. V prípade invalidity dieťaťa nárok narastá na 18 týžňov neplatenej dovolenky do dovŕšenia 18 rokov života dieťaťa. Na rodičovskú dovolenku môžete mať právo aj pri adoptovanom dieťati.
 4. Opatrovateľské voľno (OČR)
  OČR (“Compasionate Leave”) predstavuje čas uvoľnenia z práce kvôli osobným okolnostiam. Zo zákona vychádza právo na neplatený čas voľna za naliehavých okolností v súvislosti s členom rodiny