ROVNOPRÁVNOSŤ NA PRACOVISKU

 1. Je protizákonné robiť rozdiely a zaobchádzať s niekým menej vhodne ako s inými pre:
  1. pohlavie (vrátane /manželského/ stavu, civilného zväzku osôb rovnakého pohlavia, tehotenstva a rovnakého vyplácania),
  2. rasu, vrátane farby pleti, národnostnej príslušnosti, etnického či národného pôvodu a príslušnosti v Írskej vandrovnej komunite,
  3. postihnutie,
  4. náboženskú vieru,
  5. politický názor,
  6. sexuálnu orientáciu,
  7. vek.

  Takéto zaobchádzanie sa môže prejaviť vo všetkých stránkach zamestnania (napr. mzda, dostupnosť práce, školenia či možnosť postupu atď).

  Komisia pre rovnoprávnosť môže pomôcť všetkým, ktorí sa cítia byť diskriminovaní niektorým z vyššie uvedených dôvodov.

 2. Ak si zamestnaný na dobu určitú (full-time), máš právo na rovnaké platové podmienky, podmienky zamestnania a príležitosť postupu v zamestnaní, ako má rovnocenný pracovník zamestnaný na dobu neurčitú. Čas, po ktorý môže byť zamestnanec zamestnaný na dobu určitú, je limitovaný na 4 roky. Ak je Tvoja pracovná zmluva po tomto čase predĺžená, stávaš sa stálym zamestnancom, pokiaľ zamestnávateľ nemôže predložiť dobrý dôvod, prečo by si mal zostať zamestnaný na dobu určitú.
 3. Ak si zamestnaný na polovičný úväzok (part-time), nemôže byť s Tebou zaobchádzané inak, ako s niekým, kto pracuje na plný úväzok. (Toto zahŕňa aj mzdu a všetky príležitosti, okrem dôchodku).