ČO JE DISCIPLINÁRNE KONANIE?

Disciplinárne konanie musí pozostávať aspoň z troch minimálnych uzákonených postupov. Zamestnávateľ musí tieto postupy nasledovať, keďže upustenie od nich by sa mohlo automaticky považovať za nezákonné.

Postupy disciplinárneho konania sú nasledovné:

 1. Prvým krokom je písomné upovedomenie, ktorým zamestnávateľ vytyčuje dôvod (napr. správanie), ktorý ho doviedol k začatiu disciplinárneho konania. Taktiež môže zahŕňať aj vysvetlenie dôvodu, pre ktorý Ťa zamestnávateľ podrobuje tomuto konaniu. Zamestnávateľ musí preskúmať záležitosť, ak bola voči Tebe podaná sťažnosť.
 2. Zamestnávateľ Ťa musí pozvať na stretnutie s cieľom prediskutovať problémy. Stretnutie sa musí uskutočniť pred zavedením ďalších disciplinárnych opatrení. Pri stretnutí máš právo byť sprevádzaný kolegom alebo predstaviteľom odborového zväzu. Zamestnávateľ Ťa musí upovedomiť o možnostiach odvolania sa voči rozhodnutiu.
 3. Odvolací process je podobný postupom disciplinárneho konania:
  • Napíšeš list s odôvodnením odvolania
  • Potom nasleduje stretnutie, zvyčajne s vyšším nadriadeným než pri prvom stretnutí. Aj teraz máš právo byť sprevádzaný.
  • Vyvodenie záverečného rozhodnutia

Čo je zažalovanie?

Zažalovanie je sťažnosť, ktorú na niekoho/niečo podáš v súvislosti s prácou, napr. podmienky zamestnania, pracovné a mzdové podmienky, nezhody so spolupracovníkmi, diskriminácia, neposkytovanie zákonných práv…

Zažalovací proces zamestnávateľa na pracovisku môže mať viac ako tri kroky, a mal by zahŕňať nasledovné:

 1. Písomnú sťažnosť
 2. Stretnutie
 3. Odvolacie stretnutie.