JŪSU DARBA LAIKS – PĀRTRAUKUMI UN ATVAĻINĀJUMS

 1. Jūsu darba līguma nosacījumiem jāparedz dienas un laiki, kad Jums jābūt darbā. Pretējā gadījumā, Jūsu darba devējam jāziņo par laikiem, kad Jums jābūt darba vietā vismaz 24 stundas iepriekš.
 2. Jums ir tiesības uz šādiem pārtraukumiem un atpūtas brīžiem darba laikā:
  Vecumā virs 18 gadiem:

  Darba ilgums Tiesības uz pārtraukumu Darba periods Atpūtas periods
  6 stundas 20 min 24 stundas 11 stundas
  7 dienas pēc kārtas turpmākās 24 stundas
 3. Atvaļinājuma dienu skaitu parasti norāda darba līgumā.
  Neskatoties uz to, ka darba devējs var piedāvāt Jums vairāk, Jūsu minimālās tiesības uz atvaļinājumu ir sekojošas:

  • vismaz divdesmit astoņas dienas gadā (5,6 nedēļas)
  • Jūs sākat pelnīt atvaļinājuma dienas, kopš darba uzsākšanas
  • atvaļinājuma laikā, Jūs saņemt darba algu kā parasti
  • pabeidzot darbu, Jūs saņemat izmaksu par visām neizmantotajām atvaļinājuma dienām
   Tomēr
  • Jūsu darba devējs ir tiesīgs noteikt, kad  iesiet atvaļinājumā.

  Likumā noteikts, ka valsts un banku brīvdienas netiek skaitītas par apmaksātu atvaļinājumu. Ja Jums šī diena ir brīvdiena, tad tā tiek atskaitīta no Jūsu 28 atvaļinājuma dienām.

  Ja pilna laika darbinieki saņem apmaksātas brīvdienas valsts un banku brīvdienās, nepilna laika nodarbinātie, kuri parasti nestrādā šajā dienā, ir tiesīgi saņemt apmaksātu atvaļinājuma dienu citā dienā, proporcionāli darba stundām.

  Daži darba devēji izmanto “uzkrājošo” sistēmu, kurā tiesības uz atvaļinājumu izkārtojas gada garumā. Tas nozīmē, ka par katru nostrādāto mēnesi, Jums pienākas viena divpadsmitā daļa Jūsu gada normas. Tātad, pēc sešiem nostrādātiem mēnešiem Jums pienākas puses Jūsu gada normas.

 4. Slimības atvaļinājums
  Likumā noteikts, ka daudziem darbiniekiem pienākas slimības pabalsts, ja viņi nevar pildīt darba pienākumus slimības dēļ. Ja Jūs slimojat ilgāk par 4 dienām, Jūs variet rakstīt iesniegumu par slimības naudas izmaksu. To paredz likums un izmaksu veic Jūsu darba devējs. Papildus, daži darbinieki, var saņemt arodslimību pabalstu no saviem darba devējiem, ja tas paredzēts darba līgumā.
 5. Maksimālais darba stundu skaits.
  Jūsu parastajām darba stundām jābūt norādītām darba līgumā. Jums ir šādas tiesības ( ja vien nestrādājat sektorā, kur ir savi noteikumi):

  • Jūsu darba devējs nav tiesīgs likt Jums strādāt vairāk par 48 stundām 7 dienu periodā. Tas tiek aprēķināts 17 nedēļu periodā.
  • Ja strādājat nakts maiņas, t.i. 23.00 – 6.00, tad darba devējs nav tiesīgs likt Jums strādāt ilgāk, nekā 8 h maiņu.