JŪSU DARBA ALGA UN DARBA LĪGUMA NOSACĪJUMI

 1. Jums ir tiesības saņemt rakstveida darba pienākumu aprakstu, kurā izklāstīti darba nosacījumi ( ieskaitot informāciju par darba algu, darba vietu)  2 mēnešu laikā, kopš darba uzsākšanas. ( Jums ir tiesības saņemt rakstveidā paziņojumus par izmaiņām) . Tāpat,  Jums ir tiesības saņemt rakstisku  darba līgumu.
 2. Jums ir tiesības saņemt rakstisku darba algas apstiprinājumu ( kurā norādīti Jūsu ienākumi un visu veidu ieturējumi ) katrā izmaksas reizē.
 3. Vienīgie algas ieturējumi, kuri drīkst būt:
  • Nodokļi vai Nacionālā Apdrošināšana, kas noteikti ar likumu.
  • Pārējie atvilkumi var tikt izdarīti tikai ar Jūsu piekrišanu, ja vien tas nav iekļauts Jūsu darba līgumā.
 4. Pēc likuma, minimālā alga, kura jāmaksā visiem darba devējiem ( izņemot ģimenes locekļus) :
  Sīkāku informāciju par noteikto algas minimumu, kas mainās katru gadu oktobrī, skatīt: www.hmrc.gov.uk

  No 2013.gada oktobra Ja esat
  £6.31 vecumā no 21 gada un vairāk
  £5.03 vecumā no 18 līdz 20 gadiem ieskaitot
  £3.72 vecumā no 16 līdz 17 gadiem ieskaitot

Aģentūru darbinieku tiesības

Aģentūru darbinieku darba pamattiesības: apmaksāts atvaļinājums, tiesības uz atpūtu un noteiktu darba laiku, Nacionālais algas minimums, aizsardzība no visa veida diskriminācijas, kas atrunāts likumā par vienlīdzību. Nelikumīgi atvilkumi no algas nav pieļaujami.

Aģentūru darbinieku jaunās tiesības

Darbinieki, kuri nostrādājuši vienā un tajā pašā dara vietā 12 nedēļas, ir tiesīgi saņemt tādas pašas tiesības, atalgojuma un darba apstākļu ziņā, kā pastāvīgie darbinieki.

Tomēr, noteikums par darba algu neattiecas uz Jums gadījumā, ja esat noslēguši pastāvīgu darba līgumu ar savu aģentūru, kura garantē Jums apmaksu darbu starplaikos