ĢIMENE UN DARBS

 1. Grūtniecība un bērna piedzimšana
  Ja Jūs esat sieviete, no brīža, kad uzsākat darbu,  Jūs esat aizsargāta no jebkura veida diskriminācijas, kas attiecas uz grūtniecību vai bērna dzimšanu.Ja Jūs esat grūtniece, Jums ir šādas tiesības :

  • Apmaksāts bērna kopšanas  atvaļinājums
  • Likums paredz 52 nedēļu ilgu, apmaksātu bērna kopšanas atvaļinājumu, 26 nedēļas bērna kopšanas atvaļinājums ( BKA ) un 26 nedēļas papildus bērna kopšanas atvaļinājums (PBKA)
  • Valsts bērna kopšanas pabalsts tiek maksāts 39 nedēļas, ja esat strādājusi algotu darbu 26 nedēļas līdz 15. nedēļai  ko rēķina līdz bērna dzimšanas dienai, ja Jums tas nepienākas, tad izmaksā Maternitātes pabalstu (šajā gadījumā, PBKA naudu nemaksā)
  • Jūsu darba līgums netiek pārtraukts, tikai netiek veiktas algas izmaksas. Esot bērna kopšanas atvaļinājumā, daži līguma nosacījumi var netikt ņemti vērā.
  • Tiesības atgriezties iepriekšējā amatā, pēc BKA un, ja iespējams, tajā pašā amatā, ja ne, tad līdzīgā pēc PBKA.
  • Tiesības uz prioritāru attieksmi darba saglabāšanā, kadru samazināšanas gadījumā.
  • Tiesības uz darbu drošā vidē (skat. arī Drošība darba vietā).
  • Līdzvērtīgas izglītības un izaugsmes iespējas grūtniecības laikā, tāpat kā citiem darbiniekiem.
  • Turpināt pildīt tos pašus pienākumus arī grūtniecības laikā.
 2. Paternitātes atvaļinājums
  Ja Jūs esat strādajošs tēvs, Jums ir tiesības saņemt vienu vai divas nedēļas paternitātes atvaļinājuma, sakarā ar bērna piedzimšanu. Jūs nevarat saņemt brīvdienas pa daļām un, ja dodaties atvaļinājumā uz divām nedēļām, tad šīm nedēļām jābūt vienai aiz otras. Jums pienākas paternitātes atvaļinājums arī gadījumā, ja adoptējat bērnu. Vairumā gadījumu, tēviem pienākas likumā noteiktais apmaksātais atvaļinājums.Atvaļinājuma apmaksu aprēķina tāpat, kā bērna kopšanas atvaļinājumu mātei. Kopš 2001.g. strādājošie tēvi arī ir tiesīgi uz papildus atvaļinājumu. Jūs esat tiesīgi saņemt līdz 26 nedēļām ilgu, apmaksātu bērna kopšanas atvaļinājumu. Lai tēvs būtu tiesīgs saņemt bērna kopšanas atvaļinājumu, mātei ir jāatgriežas darbā. Papildus izmaksas tēviem valsts paredz vien par 39 nedēļu periodu vai laiku, kamēr valsts maksā adopcijas pabalstu.
 3. Vecāku tiesības
  Darbinieki un darbinieces ir tiesīgi prasīt elastīgu darba laiku. Tāpat, Jums ir tiesības uz 18 nedēļu ilgu, neapmaksātu atvaļinājumu, līdz bērns sasniedz 5 gadu vecumu vai 18 nedēļu neapmaksātu atvaļinājumu, līdz bērns ar invaliditāti sasniedz 18 gadu vecumu. Jums ir tiesības uz šo atvaļinājumu arī gadījumā, ja adoptējat bērnu.
 4. Atvaļinājums ģimenes apstākļu dēļ
  Atvaļinājums ģimenes apstākļu dēļ, paredz no darba brīvo laiku, saistītu ar ģimenes apstākļiem. Pastāv likuma norma, kurā paredzēts, atsevišķos gadījumos, ir iespējams saņemt neapmaksātu atvaļinājumu.