DARBA VIENLĪDZĪBA

 1. Mazāk labvēlīga attieksme, nekā pret citiem, zemāk izklāstīto iemeslu dēļ, uzskatāma par pretlikumīgu:
  • dzimums, ieskaitot ģimenes stāvokli, vai civillaulību, grūtniecību un vienlīdzīgu atalgojumu
  • rases piederība, ieskaitot krāsu, nacionalitāti,etnisko vai nacionālo piederību, kā arī piederību Īru klejotājiem
  • darba nespēja / invaliditāte
  • reliģiskie uzskati
  • politiskie uzskati
  • seksuālā orientācija
  • vecums

  Šis attiecināms uz visiem darba aspektiem, piemēram, atalgojumu, piekļuvi darbam, apmācību vai karjeras izaugsmi utt.

  Vienlīdzības Komisija var palīdzēt tiem, kuri jūtas diskriminēti kādā no augšminētajiem punktiem.

 2. Ja Jūsu darba līgumā teikts, ka esat  pagaidu darbinieks (t.i.uz noteiktu laiku), Jums ir tiesības saņemt to pašu atalgojumu, darba apstākļus, darba līguma nosacījumus un izaugsmes iespējas, kā pastāvīgajiem darbiniekiem. Ir noteikts laika periods- 4 gadi, kuru laikā darbinieks drīkst strādāt kā pagaidu darbinieks.
 3. Ja esat nepilna laika darbinieks, attieksmei pret Jums jābūt tādai pašai, kā pret pilna laika darbiniekiem.