Jūsu tiesības darba vietā

Ja Jūs strādājat Ziemeļīrijā, neatkarīgi no Jūsu vecuma, rases vai nacionalitātes, Jums ir noteiktas tiesības un tiesības uz pienācīgu attieksmi, kā arī tiesības iestāties arodbiedrībā un tiesības uz darbu, kurā netiekat pretlikumīgi diksriminēti vai apdraudēti.

Īrijas Arodbiedrību Kongress, sadarbībā ar Vienlīdzības Komisiju piedāvā Jūsu ievērībai šo informāciju. Šeit atrodami skaidrojumi par dažām Jūsu tiesībām darba vietā, kā arī to organizāciju kontaktinformācija, kur vērsties pēc palīdzības. Ir svarīgi, lai Jūs šo informāciju iegaumējat paši un pastāstiet arī saviem draugiem un kolēģiem

KAS IR ARODBIEDRĪBA?

  • Arodbiedrība ir organizācija, kas pārstāv strādājošo intereses.
  • Arodbiedrības cenšas uzlabot darba apstākļus un atalgojumu saviem biedriem un veic kampaņas ar mērķi, uzlabot strādājošo dzīves kvalitāti.
  • Arodbiedrības ir no valsts un darba devējiem neatkarīgas organizācijas. Tās darbojas, tiek pārvaldītas un ir domātas to dalībniekiem.

KĀPĒC STĀTIES ARODBIEDRĪBĀ?

  • Tāpēc, lai Jūsu tiesības darba vietā tiktu aizsargātas.
  • Tāpēc, lai aizsargātu Jūsu darba algu un līgumā noteikto normu ievērošanu.
  • Tāpēc, lai iegūtu padomu un norādījumus Jūsu darba tiesībās.
  • Tapēc, lai veidotu daudzveidīgāku un saturīgāku darba vidi vienlīdzības un labu attiecību rezultātā.
  • Tāpēc, lai spētu ietekmēt darba apstākļus.
  • Jums ir tiesības iestāties arodbiedrībā jau no pirmās darba dienas, neskatoties uz Jūsu statusu darbā.
  • Nevienam nav tiesības Jūs diskriminēt sakarā ar to, ka esat arodbiedrības biedrs.