ŠEIMA IR DARBAS

 1. Nėštumas ir motinystė
  Jei esate moteris, nuo pat įsidarbinimo pradžios esate apsaugota nuo bet kokios diskriminacijos dėl nėštumo ar gimdymo. Pagal įstatymus, jūs negalite būti atleista iš darbo dėl nėštumo ar bet kokių su tuo susijusių priežasčių, net jei tik pradėjote dirbti pas savo darbdavį.Jei laukiatės, jums priklauso:

  • Apmokamas laikas, kai turite lankytis pas gydytojus.
  • Pagal įstatymą, motinystės atostogos tęsiasi 52 savaites- 26 savaitės įprastų atostogų (OML) pradedant nuo pirmos darbo pradėjimo dienos ir 26  savatės papildomų atostogų (AML)
  • 39 savaites mokama motinystės pašalpa, jei esate išdirbusi pas darbdavį 26 savaites iki 15 savaičių prieš vaiko gimimą arba motinystės pašalpa (Maternity Allowance), jei jums nepriklauso SMP; AML yra nemokama.
  • Sutarties tęstinumas, išskyrus apmokėjimą. Tačiau, kol gaunate AML, kai kurie sutarties punktai gali ir negalioti.
  • Teisę grįžti į tą pačią darbovietę OML pasibaigus, jei yra galimybė arba į tą pačią ar panašią darbovietę pasibaigus AML.
  • Pirmenybės teisė etatų mažinimo atveju.
  • Darbas saugioje aplinkoje (žr. skyrių ‘Jūsų saugumas darbe’).
  • Teisę gauti tuos pačius pasiūlymus kvalifikacijos kėlimui ar paaukštinimui kol esate nėščia, kaip ir kitiems darbuotojams.
  • Galimybė turėti tas pačias pareigas ir atsakomybę kaip ir prieš nėštumą.
 2. Tėvystės atostogos
  Jei esate dirbantis tėvas, jums priklauso vienos ar dviejų savaičių trukmės tėvystės atostogos, kai jums ir jūsų partnerei gimsta vaikas. Jūs negalite pasiimti dienų atskirai, taigi, jei imate dvi savaites, jos turi būti iš eilės. Jums taip pat gali priklausyti tėvystės atostogos, kai įsivaikinate vaiką. Daugumai tėvų priklausys valstybės nustatyta tėvystės pašalpa už jų tėvystės atostogas. Valstybės nustatyta tėvystės pašalpa yra tokio pat dydžio, kaip ir motinystės atostogos.Nuo 2011 metų dirbantys tėvai gali taip pat naudotis teise į papildomas tėvystės atostogas. Jūs galite pasinaudoti apmokamomis atostogomis iki 26 savaičių laikotarpio, kol rūpinatės naujagimiu vaiku. Papildomos tėvystės atostogos ir darbo užmokestis gali būti suteiktas, jei vaiko mama pradėjo dirbti. Papildomas privalomasis tėvystės darbo užmokestis gali būti mokamas iki 39 savaičių, t.y. tokį pat laikotarpį kaip ir motinystės atsotogų pašalpa, valstybinė motinystės ar įvaikinimo pašalpa
 3. Tėvų teisės
  Vyriškos ir moteriškos lyties darbuotojai turi teisę prašyti lanksčių darbo valandų. Jums taip pat priklauso iki 13 savaičių neapmokamų tėvystės atostogų, kol jūsų vaikui sukanka 5 metai arba, jei vaikas yra neįgalus,  18 savaičių nepamokamų atostogų iki vaikui sueina 18 metų. Jums taip pat gali priklausyti tėvystės atostogos, kai jūs įsivaikinate vaiką.
 4. Išleidimas iš darbo  dėl išlaikytinių (išleidimas iš darbo dėl asmeninių priežasčių)
  Šis išleidimas (ang. ‘Compassionate leave’) apibūdina išleidimą iš darbo dėl asmeninių priežasčių. Pagal valstybės įstatymus,kai kuriais atvejais jums yra suteikiama teisė gauti nepamokamas atostogas, vadinamas ‘išleidimu iš darbo dėl išlaikytinių’. Jūs turite teisę į neapmokamas atostogas skubiais ir nenumatytais atvejais, susijusiais su ‘išlaikytiniais’ vyru, žmona, vaikais ar tėvais ar bet kuo, gyvenančiu su jumis kaip šeimos narys. Išlaikytinis gali taip pat būti kiekvienas, kuris atitinkamai yra priklausmomas nuo jūsų. Teisė nėra suteikiama kai turite ilgalaikės priežiūros įsipareigijimų, tokių kaip vaiko priežiūra ar sergančio giminaičio slaugymas.