LYGYBĖ DARBE

 1. Yra nusižengiama įstatymui, kai elgiamasi su asmeniu kaip su žemesniu dėl jo/s:
  • Lyties (įskaitant šeimyninę padėtį, nėštumą ir lygų užmokestį už darbą),
  • rasės, įskaitant odos spalvą, tautybės, etninės ar nacionalinės kilmės, priklausymo Airijos romų bendruomenei.
  • neįgalumo,
  • religinių įsitikinimų,
  • politinės nuomonės,
  • seksualinės orientacijos,
  • amžiaus

  Toks elgesys apima visus darbo aspektus, pavyzdžiui užmokestį už darbą, galimybę gauti darbą, kvalifikacijos kėlimą ar paaukštinimą pareigose ir kt.

 2. jei dirbate pagal nustatyto laikotarpio sutartį (tai yra, jūsų darbas nėra nuolatinis), jūs turite teisę gauti tą pačią algą, darbo sutartį ir galimybę būti paaukštintam/ai pareigose, kaip ir tokį patį darbą dirbantis nuolatinis darbuotojas. Egzistuoja keturių metų limitas, kuomet darbuotojas sėkmingai dirba pagal nustatyto laikotarpio darbo sutartį. Jei jūsų sutartis yra atnaujinama po šio laikotarpio, jūs tampate nuolatiniu darbuotoju, išskyrus tuos atvejus, kai jūsų darbdavys gali pateikti svarias priežastis, kodėl jūs turėtumėte dirbti pagal nustatyto laikotarpio sutartį.
 3. Jei dirbate puse etato, su jumis negali elgtis skirtingai nuo kitų darbuotojų, dirbančių pilnu etatu dėl valandų, kurias jūs dirbate, skaičiaus. (Tai galioja užmokesčiui ir galimybėms, ne pensijai gauti)