JŪSŲ UŽMOKESTIS IR DARBO SĄLYGOS

 1. Jūs turite teisę gauti savo darbo sąlygas ir įsipareigojimus išdėstytus raštu (į tai įeina užmokesčio dydis ir darbo vieta) per du mėnesius nuo įsidarbinimo pradžios. (Jei sąlygos pasikeičia, jūs turite teisę gauti raštišką to patvirtinimą). Jūs taip pat turite teisę gauti darbo sutartį
 2. Jūs turite teisę gauti raštišką užmokesčio patvirtinimą (jame turi būti nurodyta, kiek jūs uždirbate ir kiek yra nuskaičiuojama) kiekvieną kartą, kai gaunate užmokestį.
 3. Pinigai, kurie gali būti išskaičiuojami iš jūsų atlyginimo gali būti tik:
  • Įstatymo numatyti mokesčiai (Tax) arba socialinis draudimas (National Insurance);
  • Kitos išlaidos gali būti išskaičiuotos iš jūsų atlyginimo tik su jūsų sutikimu, išskyrus tuos atvejus, kai jos yra patvirtintos jūsų darbo sutartyje.
 4. Valstybės nustatyta minimali alga (National Minimum Wage), kurią pagal įstatymą privalo mokėti visi darbdaviai (išskyrus šeimos narius) yra tokia:
  Nuo 2014 m.spalio mėn. kaina už valandą Jūsų aplinkybės
  £6.50 21 metų amžiaus ir virš
  £5.13 Nuo18 iki 20 metų amžiaus imtinai
  £3.79 Nuo 16 arba 17 metų amžiaus imtinai

Agentūros darbuotojų teisės

Pagrindinės teisės, kurias turi agentūrų darbuotojai, yra:

 • Apmokamos atostogos, poilsio pertraukos ir limituotas darbo valandų kiekis
 • Negalimi įstatymui prieštaraujantys išskaitymai iš algos
 • Valstybinė minimali alga
 • Nebūti diskriminuojamiems, kaip numatyta visuose lygybės įstatymuose

Jei esate agentūros darbuotojas, turite teisę į motinystės/ tėvystės atlyginimą, bet ne motinystės ar tėvystės atostogas. Jūs galite gauti valstybės nustatytą užmokestį susirgus, jei išdirbote agentūroje daugiau nei tris mėnesius.

Agentūros turi kai kuriuos apribojimus- jie yra tokie:

 • Negali reikalauti iš jūsų užmokesčio
 • Negali iš jūsų reikalauti naudotis mokamomis paslaugomis (pvz. gyvenimo aprašymo (CV) sukūrimo kaip sąlygos, kad surastų jums darbą)
 • Negali jūsų sustabdyti, jei norite pradėti dirbti tiesiogiai kompanijoje, kurioje jūs dirbate per agentūrą
 • Privalo jums suteikti darbo trukmę ir sąlygas raštu
 • Negali jums uždrausti registruotis kitose agentūrose

Naujos teisės dirbantiems per agentūras. Agentūros darbuotojai, 12 savaičių išdirbę tame pačiame darbe, turi lygias teises gauti tokio pat dydžio užmokestį ir dirbti pagal tokias pat pagrindines darbo sąlygas. Tačiau ši nuostata, nurodanti darbo užmokestį negali būti taikoma, jei darbuotojas pasirašo neterminuotą darbo sutartį su savo agentūra, kuri užtikrina užmokestį tarp paskirtų darbo užduočių.