JŪSŲ DARBO VALANDOS – PERTRAUKOS, POILSIS ir ATOSTOGOS

 1. Jūsų darbo trukmės ir sąlygų dokumente (sutartyje) turi būti pateiktos datos ir laikas, kada jūs turite dirbti. Kitu atveju, jūsų darbdavys privalo jus informuoti apie darbo valandas bent  prieš 24 valandas.
 2. Jūs turite tokias teises į pertraukas darbo metu ir poilsio valandas tarp darbo:18 metų amžiaus ir virš:-
  Išdirbtas laikas Privalomos pertraukos Darbo periodas Poilsio periodas
  24 valandos 11 valandų
  6 valandos 20 minučių 7 dienos iš eilės 24 valandos iš eilės
 3. Jums priklausančių atostogų trukmė paprastai yra nurodoma jūsų darbo sutartyje. Nors jūsų darbdavys gali pasiūlyti ir daugiau, jūs turite teisę į tokias minimalias atostogas:
  • Jūs gaunate mažiausiai 28 dienas per metus
  • Atostogos pradeda kauptis, kai tik pradedate dirbti
  • Jūsų darbdavys gali kontroliuoti, kada galite pasiimti atostogas
  • Atostogos yra apmokamos normaliu, kurį paprastai gaunate, atlyginimu
  • Kai baigiate dirbti, jums yra apmokama už neišnaudotas atostogas

  Jūs neturite įstatymiškos teisės gauti apmokamų atostogų valstybinių švenčių metu. Jei apmokamos atostogos yra suteikiamos valstybinių švenčių metu, jos gali būti išskaičiuojamos iš jums skirtų 28 dienų minimalių atostogų.

  Tuo tarpu, kai darbuotojams, dirbantiems pilnu etatu, valstybinės šventės yra apmokamos; dirbantieji puse etato, kurie paprastai tą dieną nedirba, turi teisę pasiimti atitinkamą skaičių apmokamų valandų kitą dieną.

  Kai kurie darbdaviai turi įvedę ‘besikaupiančių dienų’ sistemą, pagal kurią atostogos kaupiasi metų bėgyje. Tai reiškia, kad už kiekvieną pradirbtą mėnesį jums prisideda viena dvyliktoji priklausančių atostogų dalis. Taigi, po šešių mėnesių, jūs turite pusę jums priklausančių per metus atostogų.

 4. Dauguma darbuotojų turi teisę į valstybės nustatytas nedarbingumo atostogas, jei jie negali dirbti dėl ligos. Jei nedirbate dėl ligos daugiau nei keturias dienas, jūs galite bandyti kreiptis dėl įstatymo nustatyto nedarbingumo apmokėjimo (ang. Statutory Sick Pay (SSP)). Kaip numatyta įstatymuose, jas jums apmoka darbdavys. Kai kurie darbuotojai taip pat gali gauti profesinio nedarbingumo apmokėjimą iš savo darbdavio, bet tai priklauso nuo  jų darbo sutarties.
 5. Maksimalios darbo valandos
  Jūsų įprastos darbo valandos turėtų būti numatytos darbo sutartyje, išskyrus tuos atvejus, kai jūs sutinkate (arba dirbate sektoriuje, kuriame yra nustatytos specifinės taisyklės):
  Jūsų darbdavys negali jūsų priversti dirbti daugiau nei įprastas 48 valandas per savaitę, kiekviename 7 dienų laikotarpyje. Jūsų normalios darbo valandos yra apskaičiuojamos 17 savaičių laikotarpyje.
  Jei dirbate naktimis- pvz. dirbate nuo 23.00val. iki 6.00 val.- jūsų darbdavys negali jūsų priversti dirbti ilgesnę nei 8 valandų pamainą.