PROGRAMUL DE MUNCĂ- PAUZELE, ODIHNA ȘI CONCEDIILE

 1. Contractul d-voastră de muncă trebuie să specifice zilele și orele când trebuie sa munciţi. În caz contrar, angajatorul este obligat să vă înștiințeze cu privire la eventualele modificări cu cel puțin 24 de ore în avans.
 2. Aveți dreptul la pauze în timpul programului de lucru și la perioade de repaos între programele de lucru, după cum urmează:
  Peste 18 ani:
 3. Numặrul de zile libere pe care le primiţi sunt în mod normal prevăzute în contractul d-voastră. E posibil ca angajatorul să vă ofere mai mult, dar drepturile minime sunt următoarele:
  1. Un minim de 28 de zile pe an (5,6 sặptặmâni)
  2. Numărul zilelor de concediu este calculat din momentul începerii muncii
  3. Salariul rămâne neschimbat pe perioada concediului
  4. În momentul încheierii contractului de muncă se va face plata concediului rămas neconsumat
   Cu toate acestea
  5. angajatorul poate să decidă când vặ puteți lua concediu

  Prin lege, nu aveţi dreptul la concediu plătit în timpul sărbătorilor publice și bancare. Dacă vi se acordă concediu în această perioadă, zilele de sărbătoare vă pot fi extrase din minimul de 28 de zile de concediu.

  Dacă muncitorii cu normă întreagă primesc concediu plătit în zilele de sărbătoare publică, cei care muncesc cu jumătate de normă și care nu lucrează de obicei în aceste zile, vor avea dreptul, ca în altă zi, să-și ia ore libere plătite, echivalente cu numărul orelor lucrate în zilele de sărbătoare.

  Unii angajatori folosesc un sistem prin care zilele de concediu se acumulează pe parcursul anului. Aceasta înseamnă că pentru fiecare lună de muncă, aveți dreptul la a doisprezecea parte din totalul concediului anual.

 4. Concediul Medical
  Mulți angajaţi au dreptul la concediu medical plătit dacă nu pot să muncească din motive de ordin medical. Dacă sunteti bolnav și lipsiți de la muncă mai mult de 4 zile, puteţi să vă luați concediu medical plătit. Acest fapt este prevăzut de lege iar concediul este plătit de cặtre angajator. Pe lângă aceasta, unii angajați pot primi de la angajator și un supliment de plată, dar aceasta depinde de termenii prevăzuți în contractul de muncă.
 5. Numărul maxim de ore de muncă
  Orele de muncă trebuie să fie prevăzute în contractul de muncă. În afara cazului în care este alegerea d-voastră( sau munciți într-un sector cu cerințe speciale):

  • Angajatorului nu-i este permis să vặ oblige sặ munciţi mai mult de 48 de ore pe săptămână, la fiecare 7 zile.  Media orelor de muncă este calculată de-a lungul unei perioade de 17 săptămâni.
  • Dacă munciţi în schimbul de noapte – de ex. munciți între orele 23.00 și 06.00 – angajatorul nu vặ poate obliga să munciţi mai mult de 8 ore pe schimb.