FAMILIA ȘI MUNCA

 1. Sarcina și Perioada de Maternitate
  Pesoanele de gen feminin, sunt protejate de orice formă de discriminare legată de sarcină și naștere, din momentul în care sunt angajate.Dacă sunteţi însărcinată, aveți următoarele drepturi:

  • Concediu prenatal plătit.
  • Concediul de maternitate legal este de 52 de săptămâni – 26 de săptămâni de concediu de maternitate acordate în mod normal (OML), din momentul începerii muncii, și 26 de săptămâni de concediu de maternitate acordate în mod adițional (AML).
  • Salariul de Maternitate este prevăzut prin lege (SMP) pentru o perioadă de 39 de săptămâni (atâta timp cât ați lucrat 26 de săptămâni, cu 15 săptămâni înainte de a naște) sau Alocația de Maternitate în cazul în care nu aveți dreptul la SMP( fără plata AML).
  • Continuarea contractului de muncă fặrặ plata salariului. Cu toate acestea, în timpul AML, unii termeni ai contractului nu se aplică în mod necesar.
  • Pe cât posibil, dreptul de a reveni la același loc de muncă în cazul OML și la același loc de muncă sau la un loc de muncă asemănător, în cazul AML.
  • Tratament prioritar în situații de reducere de personal.
  • Desfășurarea muncii într-un mediu sigur (vezi secțiunea Siguranța la Locul de Muncă)
  • Oferirea de oportunități de calificare si promovare, identice cu ale celorlalți angajați, pe durata sarcinii.
  • Îngăduirea de a păstra aceleași îndatoriri și responsabilități pe perioada sarcinii.
 2. Concediul de Paternitate
  Dacă munciți, aveți dreptul la 1 sau 2 săptămâni de concediu de paternitate, după nașterea copilului. Nu vă puteți lua zile separate de concediu, aceste 2 săptămâni fiind acordate consecutiv. De asemenea, vặ puteți califica pentru concediu de paternitate atunci când adoptați un copil. Majoritatea părinților au dreptul la salariu de paternitate legal pe perioada concediului de paternitate. Cota salarială în cazul concediului de paternitate este aceeași cu cea din cazul concediului de maternitate.          Din 2011, bărbaţii care lucrează au dreptul la Concediu de Paternitate Adiţional. Aveţi dreptul la maxim 26 săptămâni concediu  plătit pentru a vă îngriji de copilul nou-născut, în condiţiile în care mama copilului a reînceput munca. Plata pentru Concediul de Paternitate Adiţional se poate face doar pentru perioada de 39 săptămâni aferentă Alocaţiei de Maternitate, a Concediului de Maternitate Legal sau a Alocaţiei de Adopţie.
 3. Drepturile Pặrinților
  Angajații, atât femei cât și bărbați, au dreptul de a cere ore flexibile de lucru. De asemenea, aveți dreptul la 13 săptămâni de concediu fặrặ plată până când copilul împlinește vârsta de 5 ani, iar în cazul în care aveți un copil cu dizabilități, aveți dreptul la 18 săptămâni concediu fără plată, până când copilul împlinește vârsta de18 ani. Aveți dreptul la acest tip de concediu și în cazul în care adoptați un copil.
 4. Concediu Scurt pentru Motive Personale
  Acest concediu se acordă acelora care  au nevoie de timp liber din motive personale. Este un drept oferit prin lege, prin care vi se acordă concediu fără plată în anumite situații.