EGALITATEA LA LOCUL DE MUNCĂ

 1. Se consideră încặlcare a legii tratarea nefavorabilă a persoanelor pe motive de:
  1. Sex, incluzînd genul, statut marital sau de parteneriat civil, sarcină și salarizare egală,
   rasă, incluzînd culoarea, naţionalitatea, originea etnică sau națională, sau apartenența la comunitatea de Nomazi Irlandezi
  2. dizabilitate,
  3. convingeri religioase,
  4. orientare politică,
  5. orientare sexuală,
  6. vârstă

  Asemenea tratament include toate aspectele angajării, de exemplu plată, acces la muncă, calificare sau promovare etc.

  Comisia de Egalitate poate sặ-i ajute pe aceia care consideră că au fost victimele discriminării în baza oricărui motiv enunțat mai sus.

 2. Dacă sunteți angajat cu un contract pe termen fix (nu sunteți angajat permanent), aveți dreptul la același salariu, termeni ai angajării și oportunități de promovare ca și angajații pe perioadă nedelimitată. Contractele pe termen fix pot fi reînnoite succesiv, dar nu mai mult de 4 ani consecutivi. În cazul în care contractul este reînnoit și după 4 ani, deveniți automat angajat permanent, atâta timp cât angajatorul nu poate demonstra cu dovezi temeinice că e mai bine să rămîneți angajat pe perioadă delimitată.
 3. Dacă munciţi cu jumătate de normă, nu puteți fi tratat diferit de muncitorii cu normă întreagă, doar pentru că lucrați ore mai puține