Drepturile în Cadrul Locului de Muncă

Dacă munciți in Irlanda de Nord, indiferent de vârsta sau de rasa(și naționalitatea) d-voastră, aveți drepturi, inclusiv acela de a vă fi respectată demnitatea în cadrul locului de muncă, precum si dreptul de a face parte dintr-un sindicat și de a munci fără a suferi discriminare și hărțuire. Congresul Irlandez al Sindicatelor împreună cu Comisia de Egalitate au făcut această prezentare pentru dumneavoastră și pentru ceilalți muncitori emigranți. Prezintă drepturile dumneavoastrặ la locul de muncă dar și detalii despre locurile unde puteți afla mai multe despre acestea. Este important să citiți această prezentare și să o faceți cunoscută și colegilor și prietenilor dumneavoastră.

CE ESTE SINDICATUL?

  • Sindicatul este o organizație care reprezintặ interesele muncitorilor
  • Sindicatele caută sặ îmbunătăţească salariile si condiţiile de muncă ale membrilor, și duce campanii pentru îmbunătățirea nivelului de trai al muncitorilor
  • Sindicatele sunt organizații independente de stat și de angajatori Sunt conduse de și pentru membrii acestora

DE CE V-AȚI ÎNSCRIE ÎNTR-UN SINDICAT?

  • Pentru a vă asigura că drepturile vă sunt respectate
  • Pentru a vă proteja salariile, termenii și condițiile de angajare
  • Pentru a primi sfaturi și îndrumare cu privire la drepturile ce le aveți la locul de muncă
  • Pentru a crea un loc de muncă variat și cuprinzător, prin promovarea egalității și a relațiilor de bun augur
  • Pentru a avea un cuvânt de spus în ceea ce privește mediul de lucru
  • Aveți dreptul de a deveni membri de sindicat indiferent de statutul de angajat pe care îl dețineți, din prima zi a începerii muncii
  • Nu puteţi fi discriminat doar pentru că sunteți membri de sindicat

Este foarte important ca muncitorii emigranți sặ se organizeze în sindicate, deoarece angajatorii locali imorali ar putea să încerce să-i diferențieze de muncitorii locali, de exemplu plătindu-i mai puţin pentru aceeași muncă.

Aveţi probleme la locul de muncă? Nu știți unde să căutați ajutor?

Problemă Organizaţie Servicii oferite Date de contact
Toate problemele legate de angajare Departamentul de Asistenţă a Lucrătorilor Migranţi (Migrant Workers Support Unit )
din cadrul Congresului Irlandez al Sindicatelor (Irish Congress of Trade Unions)
Asistenţă, consiliere şi reprezentare pentru lucrătorii migranţi în toate problemele ce ţin de angajare Linie telefonică: 028 90246331
www.ictuni.org
Ghiduri de angajare „Drepturile dumneavoastră la locul de muncă” disponibile în mai multe limbi
Agenţia pentru Raporturile de Muncă (Labour Relations Agency) Consiliere pe probleme de angajare şi soluţionarea disputelor prin conciliere, mediere şi arbitraj Linie telefonică: 028 90321442
www.lra.org.uk
Centrul de Asistenţă Juridică din Irlanda de Nord (Law Centre NI) Consiliere şi asistență legală în probleme legate de imigrare, angajare, ajutor social şi trafic de persoane Tel. 028 90244401
www.lawcentreni.org
Discriminare Comisia pentru Egalitate Irlanda de Nord (Equality Commission Northern Ireland) Informare, consiliere şi asistenţă juridică în cazurile de discriminare pe motiv de rasă, convingeri religioase sau opinii politice, sex, orientare sexuală, vârstă şi dizabilitate Linie telefonică: 028 90 500 600
www.equalityni.org
Sănătate şi securitate Administraţia pentru Sănătate şi Securitate Irlanda de Nord (Health and Safety Executive NI) Informare, consiliere şi investigare a problemelor de sănătate şi securitate la locul de muncă Linie telefonică gratuită: 0800 0320 121
www.hseni.gov.uk
Salariul minim Administrația finanțe publice și vamă (Her Majesty’s Revenue and Customs HMRC) Respectarea ratei salariului minim pe economie Linie telefonică pentru salarizare şi drepturi derivând din raporturi de muncă: 0800 917 2368
www.nidirect.gov.uk
Lucrătorii angajaţi prin agenţii Inspectoratul pentru Agenţiile de Plasare a Forţei de Muncă (Employment Agency Inspectorate) din cadrul Departamentului pentru Angajare şi Educaţie (Department of Employment and Learning) Regulates and investigates the conduct of employment agencies. Reglementează şi supraveghează activitatea agenţiilor de plasare a forţei de muncă Tel. 028 9025 7554
www.delni.gov.uk
Autoritatea pentru Supravegherea Angajatorilor de Lucrători Sezonieri (Gangmasters Licensing Authority (GLA) Autorizează şi supervizează activitatea agenţiilor de plasare a forţei de muncă în domeniul agriculturii, horticulturii şi al industriei fructelor de mare Linie telefonică: 0800 432 0804
www.gla.defra.gov.uk
Alte probleme Centrul pentru Muncitorii Migranţi din Belfast (Belfast Migrant Centre) Consiliere şi îndrumare în probleme legate de imigrare, asistenţă socială, angajare şi crime din ură etnică, rasială, religioasă etc Tel. 028 90438962
www.belfastmigrantcentre.org
Biroul de Consiliere a Cetăţenilor (Citizens Advice Bureau CAB) Consiliere în probleme legate de găsirea unei locuinţe, asistenţă socială, imigrare, angajare şi consiliere pe probleme financiare Tel. 03001233233
www.citizensadvice.co.uk
Programul de Asistenţă South Tyrone (South Tyrone Empowerment Programme STEP) Consiliere juridică şi informare în domeniul imigrării, angajării, asistenţei sociale, găsirii unei locuinţe şi al educaţiei Tel. 028 87750211
www.stepni.org
Centrul de Asistenţă pentru Minorităţile Etnice din Newry şi Mourne (Newry and Mourne Ethnic Minorities Support Centre) Consiliere şi îndrumare în probleme legate de imigrare, ajutor social şi angajare Tel. 028 3025 2544
www.newryandmourne.gov.uk