FEGYELMI ÉS SÉRELMEZÉSI FOLYAMATOK

Vannak minimum lépések, amiket a fegyelmi vizsgálat lefolytatásának tartalmaznia kell – úgynevezett ‘törvényi minimum szabályok’. Munkáltatójának követnie kell ezeket a szabályokat vagy az elbocsátás ‘automatikusan igazságtalannak’ minősülhet.

Fegyelmi eljárásnak a következő minta alapján kell lezajlania:

 1. Az első lépése a törvényileg előírt minimum folyamatnak, hogy a munkáltató írásos jegyzékben részletezze az alapjait annak, ami őket a fegyelmi eljárás megfontolásához vezette. Továbbá talán elmagyarázzák az okokat, amiért ők úgy gondolják, hogy alapjuk van megfegyelmezni Önt. A munkáltatójának ki kell vizsgálnia, ha panasz érkezik Önre.
 2. A munkáltatónak meg kell hívnia Önt is a tárgyalásra, ahol a problémát tárgyalják. Ennek a tárgyalásnak mindenféle fegyelmi következmény előtt kell megtörténnie. Joga van egy munkatársat vagy egy szakszervezeti képviselőt a találkozóra vinnie. Munkáltatójának értesítenie kell a fellebbezési jogáról.
 3. A fellebbezési eljárás hasonló a fegyelmi eljáráshoz:
  • Önnek levélben kell megírnia a fellebbezés indokait
  • ha van egy újabb találkozó, általában rangidősebb menedzserrel mint az első megbeszélésen – akkor ott is joga van kísérethez a találkozóra
  • egy végső döntés meghozásra kerül.

Mi az a sérelmi eljárás?

A sérelmi eljárás, ahol Ön tesz panaszt valakiről vagy valamiről a munkahelyén, például – szerződésről; fizetési és munkafeltételekről; kollégák közötti vitáról; hátrányos megkülönböztetésről; a kötelező törvényes munkavállalói jogokban nem részesülésről.

Munkaadójának sérelmi eljárása talán több mint 3 lépést foglal magában, de a következőket mindenféleképpen:

 1. írásos tájékoztatás;
 2. Találkozó;
 3. Fellebbezési találkozó.