Biztonság a munkahelyen

 1. Munkavállalóknak joguk van biztonságban lenniük a munkahelyükön. Törvényesen a munkáltatójának nyújtania kell:
  • Biztonságos helyszint a munkához
  • Biztonságos berendezést és felszerelést
  • Biztonságos rendszerét a munkának
  • Hozzáértő munkatársakat
 2. Önnek is kötelezettsége hozzájárulnia minden lehetséges módon a biztonságos munkakörnyezethez és engedelmeskedni a jogos munkáltatói előírásoknak a biztonság érdekében.
 3. Ha a munkaadója elismeri a szakszervezetet és a szakszervezet kijelölt egy munkavédelmi képviselőt, akkor a munkáltatójának kötelező értekeznie a munkavédelmi képviselővel. Ha nincs elismert szervezet, akkor a munkáltatójának közvetlenül Önnel vagy a munkavállalók által megválasztott munkavédelmi képviselővel kell tárgyalnia.Minden munkaadó, a cég nagyságától függetlenül kell, hogy:
  • A munkavégzés helyét biztonságossá tegye
  • Megelőzzön egészségre ártalmas kockázatokat
  • Meggyőződjön, hogy a berendezés és gépállomány biztonságosan használható és a munkabiztonsági előírások fel lettek állítva és követve vannak
  • Meggyőződjön, hogy a nyersanyagok biztonságosan vannak kezelve, tárolva és használva
  • Megfelelő elsősegély-nyújtási lehetőséget biztosítson
  • Tájékoztasson bármilyen a munkavégzése során előfordulható veszélyről, a cég által használt vegyi és egyéb anyagokról és információt, előírást, képzést és felügyeletet nyújtson, ha szükséges
  • Készítsen egy tervet vészhelyzetekre
  • Megbizonyosodjon, hogy a légmozgás, a hőmérséklet, a világítás, a WC, a mosdók és a pihenőhelyiségek mind elérik az egészégi, biztonsági és jóléti követelményeket
  • Ellenőrizze, hogy a helyes munkaruházatot nyújtja valamint, hogy az megfelelően van használva és rendszeresen karbantartva
  • Megelőzze vagy ellenőrzés alatt tartsa az egészségre káros anyagoknak kitett időt
  • Óvintézkedéseket tegyen a gyúlékony és robbanékony anyagokkal, elektromos felszereléssel, zajjal és sugárzással járó kockázatokkal szemben
  • Elkerüljön olyan lehetségesen veszélyes munkát, ami emberi erővel történő emeléssel jár (és ha nem lehet elkerülni, akkor óvintézkedéseket tegyen a sérülések elkerülésére)
  • Egészségügyi felügyeletet biztosítson, ha szükséges
  • Védőruhát és felszerelést biztosítson ingyen (ha a kockázatot nem lehet elkerülni vagy kielégítően ellenőrzés alatt tartani bármi más módon)
  • Megbizonyosodjon, hogy a helyes figyelmeztető jelek ki vannak helyezve és karbantartva
  • Bizonyos baleseteket, sérüléseket, betegségeket és veszélyes helyzeteket jelentsen a Biztonsági és Egészségi Hatóságnak vagy a helyi felügyelő szervnek a cég fajtájától függően

  Az összes alábbi viselkedés törvénybe ütköző és ha előfordul, akkor a szakszervezetnek jelentenie kell.

 4. Sértegetés egy olyan fizikailag, pszichikailag vagy szóban előforduló viselkedés, ami nem kívánatos. Például:
  • nyílt támadó vagy gyalázkodó agresszió,
  • fenyegetés és megfélemlítés,
  • állandó megalázás beleértve a sértő viselkedést,
  • gúnyolás,
  • más munkáját magáénak vallani,
  • aláásni valakinek a tekintélyét,
  • gonosz pletykák terjesztése
 5. Zaklatás fogalma azonban az egyenlőségi jogban rögzítettek alapján olyan cselekedet vagy viselkedés, ami nem szívesen látott és nem akart, és ami okkal tekinthető megalázónak és megfélemlítőnek.Embereket kitenni zaklatásnak vagy hátrányosan kezelni akármelyik nyolc megkülönböztetési alapból eredően például, etnikum vagy nemzetiség miatt (lásd Egyenlőségi fejezet) csúfolás, elszigetelés vagy kiközösítés által a munkahelyen, illetve a munkateljesítmény, -mennyiség indokolatlan kritizálása vagy bántó információk bemutatása vagy terjesztése mind a zaklatás példájául szolgál.
 6. A szexuális zaklatás olyan nemkívánatos verbális, nem verbális vagy fizikai szexuális természetű megnyilvánulás, ami megszegi egy személy méltóságát vagy megfélemlítő, ellenséges, lealacsonyító és megalázó bántó környezetet teremt. Például: szexualitást sugalló viccek, célozgatás, kérdések vagy sértegetések valakinek a magánéletéről, nemkívánatos szexuális figyelem, valaki méregetése, támadó gesztusok vagy fütyülések, sugallások arra, hogy szexuális tevékenység előrébb viheti valakinek a karrierjét, vagy a megtagadása hátráltatja.Beletartozik olyan kevésbé kedvező kezelés is mint az eredménye annak, hogy ha valaki el- vagy visszautasítja hogy alávesse magát a fenti viselkedések egyikének.