СЕМЕЙСТВО И РАБОТА

 1. Бременност и Майчинство
  Ако сте жена, защитени сте от всякаква форма на дискриминация по отношение на бременност или раждане от самото започване на работа.
  Ако сте бременна, имате право на

  • Платено свободно време от работа за консултации.
  • Отпуската по майчинство е 52 седмици – 26 седмици обикновен отпуск по майчинство (OОМ) от първия ден на започване на работа и 26 седмици допълнителен отпуск по майчинство (ДОМ).
  • Парично обезщетение за майчинство за 39 седмици, при условие, че сте работили за Вашия работодател в продължение на 26 седмици до 15-стата седмица преди термина или майчински добавки, ако не отговаряте на условията за парично обезщетение за майчинство; допълнителния отпуск по майчинство е неплатен.
  • Продължение на трудовия договор с изключение на заплащането. Независимо от това, докато сте в допълнителен отпуск по майчинство, някои клаузи на трудовия договор може да не важат.
  • Право да се върнете на същата работа след обикновен отпуск по майчинство, ако е възможно или на същата или подобна работа след допълнителен отпуск по майчинство.
  • Приоритетно отношение при съкращения.
  • Работа в безопасна среда (погледнете под заглавие Вашата Безопастност на Работа).
  • Да Ви се предложи същото обучение и възможности за повишение докато сте бременна, както на друг персонал.
  • Да Ви се разреши да запазите същите задължения и отговорности докато сте бременна.
 2. Отпуск по Бащинство
  Ако сте работещ баща, имате право на една или две седмици  отпуск по бащинство, когато Вие и партньорката Ви имате дете. Не може да ползвате непоследователни дни отпуска и ако вземете две седмици, те трябва да са една след друга. Може също да отговаряте на условията за отпуск по бащинство, когато осиновявате дете. Повечето бащи ще имат право на парично обезщетение за бащинство по време на отпуска им по бащинство. Паричното обезщетение за бащинство е колкото и паричното обезщетение  за майчинство.
  От 2011 работещите бащи също могат да имат право на допълнителен отпуск по бащинство. Може да имате право да вземете до 26 седмици платен отпуск, за да се грижите за новороденото си бебе. За да вземете допълнителен отпуск и парично обезщетение за бащинство, майката на детето трябва да се е върнала вече на работа. Допълнителното полагаемо обезщетение за бащинство се изплаща само през периода на 39 седмици майчински добавки, полагаемо парично обезщитение за майчинство или полагаемо парично обезщитение за осиновяване на дете.
 3. Родителски Права
  Всички работници, мъже и жени, имат право да поискат да работят на плаващо работно време. Имате също право и на 13 седмици неплатен родителски отпуск до 5-тия рожден ден на детето или, ако детето е с увреждания, 18 седмици неплатен отпуск до 18-тия  рожден ден на детето. Може също да отговаряте на условията за родителски отпуск, когато осиновявате дете.
 4. Свободно време от работа за зависещи от Вас лица (отпуск по семейни причини)
  ‘Отпуска по семейни причини’ е отпуск за справяне с лични обстоятелства. Има законово право наречено ‘свободно време от работа за зависещи от Вас лица’, което Ви дава правото на неплатено свободно време от работа в някои обстоятелства.