РАВЕНСТВО НА РАБОТНОТО МЯСТО

 1. Против закона е да се отнасяш към един човек по-малко благоприятно отколкото към друг човек, поради неговия или нейния:
  • Пол, включващо пол, семейно положение или положение на гражданско партньорство, бременност и еднакво заплащане,
  • Раса, включващо цвят, гражданство, етнически или национален произход и принадлежност към общността на Ирландските роми,
  • Увреждане,
  • Религия или вяра,
  • Политически мнения,
  • Сексуална ориентация,
  • Възраст

  Такова отношение включва и всички аспекти на труда, например заплащане, достъп до работа, обучение или повишение и т. н.

  Комисията по Равенството може да помогне на онези, които смятат, че са били обект на дискриминация по всеки един от горните признаци.

 2. Ако сте нает на временен договор (тоест не сте постоянен работник), имате право на същото заплащане, трудови клаузи, и възможности за повишение както еквивалентен постоянен работник. Има ограничение от четири години на това колко дълго един работник може да бъде нает на последователни временни договори. Ако и след това договора Ви бъде подновен, Вие ставате постоянен работник, освен ако работодателя може да представи добра причина, поради която Вие трябва да останете на временен договор.
 3. Ако работите на непълна работна седмица, не може да се отнасят към Вас по-различно отколкото с някой, който работи на пълна работна седмица, само на базата на часовете, които работите. (Това включва заплащане и възможности, но не и пенсии.)