РАБОТНОТО ВИ ВРЕМЕ – ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ

 1. Трудовите Ви условия и клаузи (трудовия договор) трябва да определят датите и часовете, които ще работите. В противен случай, Вашия работодател е длъжен да Ви предостави часовете, които трябва да работите, поне 24 часа предварително.
 2. Имате право на почивки по време на работа и периоди на почивка между работа както следва:
  На и над 18 години:-

  Работено време Право на почивка Работен период Период на почивка
  6 часа 20 минути 24 часа 11 часа
  7 последователни дена 24 последователни часа
 3. Годишната отпуска, която получавате е обикновено описана в трудовия Ви договор. Въпреки, че работодателя може да Ви предложи повече, минималните права са:
   • получавате минимум 28 дена годишно (5.6 седмици)
   • натрупвате годишна отпуска от самото започване на работа
   • плаща Ви се обичайната Ви заплата когато сте в отпуска
   • когато спрете работа, Ви се изплаща отпуската, която не сте взели
    Обаче,
   • Вашия работодател може да контролира кога си вземате отпуска

  Нямате законно право на платен отпуск в почивни и празнични дни. Ако Ви се дава платен отпуск на почивни и празнични дни, те може да влизат в правото Ви на минималната отпуска от 28 дена.

  Ако работници на пълна работна седмица получават платен отпуск на празнични дни, то работници на непълна работна седмица, които обикновено не работят на този ден, имат право на платен отпуск на друг ден, пропорционално на часовете, които работят.

  Някои работодатели използват система на ‘натрупване’, при която отпуската се натрупва през годината. Това означава, че за всеки месец през който работите, имате право на една дванадесета част от годишната си отпуска. Така че след шест месеца, имате право на половината си годишна отпуска.

 4. Отпуск по Болест
  Много работници ще имат право на парично обезщетение за болнични, ако не са на работа поради болест. Ако не сте на работа поради болест в продължение на четири дена, може да може да кандидатствате за парично обезщетение за болнични. Те са определени от закона и Ви се изплащат от работодателя. Освен това, някои работници може да получават парично обезщетение за болнични от работодателя, но това ще зависи от трудовия им договор.
 5. Максимум работни часове
  Обичайните Ви работни часове би трябвало да са описани в трудовия Ви договор. Освен ако не изберете сами (или работите в сектор със специални правила):-

  • Забранява се на Вашия работодател да Ви кара да работите повече от 48 часа на седмица във всеки 7-дневен период. Средните Ви работни часове се изчисляват върху 17-седмичен период.
  • Ако сте нощен работник – тоест работите между 23:00 часа и 6:00 часа – Вашия работодател не може да Ви накара да работите повече от една 8-часова смяна.