КАКВО Е ДИСЦИПЛИНАРНА ПРОЦЕДУРА?

Има минимален брой стъпки, които обикновено трябва да се включат в дисциплинарната процедура – те се наричат ‘минимални законови прицедури’. Вашия работодател трябва да следва тази процедура или уволнението може да бъде счетено за ‘автоматично несправедливо’.

Дисциплинарната процедура би трябвало да следва определен ред:

 1. Първата стъпка от минималната законова прицедура е писмено заявление от Вашия работодател, което да изтъкне причината (например поведението), която е довела до обсъждане на дисциплинарно наказание. То също може и да обясни защо той смята, че има тази причина за дисциплинирането Ви. Вашия работодател ще трябва да извърши проверка по случая, ако има оплакване срещу Вас.
 2. Работодателя трябва да Ви покани на среща да обсъдите проблемите. Срещата трябва да се проведе преди да е наложено някакво дисциплинарно наказание. Имате законното право да отидите заедно с колега или представител на синдикат на срещата. Вашия работодател трябва да Ви уведоми за правото Ви да обжалвате решението.
 3. Процеса по обжалването е подобен на дисциплинарната процедура:
  • Пишите писмо с причините си за обжалване
  • Има среща, обикновено с по-главен мениджър, който е присъствал на първата среща – имате право да бъдите съпроводени на срещата
  • Взема се окончателно решение

Какво е жалба?

Жалбата е оплакване, което Вие правите във връзка с някой/нещо на работното място като например, Вашите трудови клаузи, заплащането и работните условия, разногласие с колеги, дискриминация, неполучаване на законовите Ви трудови права.

Процедурата за жалби на Вашия работодател може да има повече от три стъпки, но тя би трябвало да включва следното.

 1. Писмено заявление
 2. Среща
 3. Среща за обжалване