ВАШЕТО ЗАПЛАЩАНЕ И ТРУДОВИ УСЛОВИЯ

  1. Имате право на писмено заявление на трудовите Ви клаузи (това включва заплащане, работно място) в срок от 2 месеца от започване на работа. (Имате право на писмено заявление ако тези клаузи се променят). Имате също право и на трудов договор.
  2. Имате право на писмена платежна бележка (която показва колко печелите както и всякакви удръжки) всеки път когато Ви се плаща.
  3. Пари могат да Ви се удържат само за:
    • Данък и Национално Осигуряване както е по закона;
    • Други разходи могат да се удържат от заплатата Ви само с Ваше разрешение, освен ако не е разрешено от Вашия трудов договор.
  4. Националната Минимална Заплата, която всички работодатели (с изключение на членове на семейството) са задължени от закона да плащат е:
От октомври 2014 на час Вашата възраст
£6.50 Над 21 години
£5.13 От 18 до 21 години включително
£3.79 На 16 или 17 години включително

Часовата работна заплата се променя всеки октомври; за актуална информация проверете на www.hmrc.gov.uk.

Права на Работници, наети чрез Агенции

Основните права на работниците наети чрез агенции са: платена отпуска, почивки и ограничения на работното време; без незаконни удръжки от заплатите; Националната Минимална Заплата; да не бъдат дискриминирани по признаци опоменати от закона за равенството.

Нови Права на Работници, наети чрез Агенции

Работници, наети чрез агенции, които са работили една и съща работа в продължение на 12 седмици, имат право на еднакво отношение във връзка със заплащане и основни трудови условия. Еднаквото отношение във връзка със заплащането, обаче, не важи, ако подпишите постоянен трудов договор с Вашата агенция, който Ви гарантира заплащане между наемания на работа.